شنبه چهارم بهمن ماه

اقدامات جدید برای پیشکسوتان ورزشی

راه اندازی خانه پیشکسوتان در شهرهای مختلف را در دستور کار قرار داریم که با همکاری شهرداری ها صورت خواهد گرفت. فعلا خراسان را پیگیری کرده ایم و سایر استانها هم در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش با اشاره به نشستی که با صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک داشته، تصریح کرد: با صالحی امیری نشست داشتیم. قرار شد در مورد مجموعه کارهایی که باید در حوزه قهرمانان و پیشکسوتان انجام شود، تقسیم کار انجام شود. بخشی را ما در صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش انجام دهیم و بخشی را کمیته ملی المپیک. رئیس و دبیرکل کمیته ارتباط خوبی با ما دارند و امیدوارم همکاری ادامه داشته باشد.   وی همچنین با بیان اینکه با شرکت ایرانگردی هم مذاکره داشته ایم تا پیشکسوتان و قهرمانان بتوانند از هتل های سراسر کشور با تخفیف استفاده کنند، خاطرنشان کرد: با کانون ایرانگردی و جهانگردی هم مذاکره کردیم که اعضای صندوق بتوانند از امکانات این کانون با تخفیف ٨٠ درصدی استفاده کنند.   ابطحی با تاکید بر اینکه ١٣٥٠ کارت جدید برای پیشکسوتان صادر شده است، گفت: با سازمان ورزش شهرداری هم در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم از امکانات ورزش شهرداری برای قهرمانان و پیشکسوتان استفاده کنیم.