یکشنبه پنجم بهمن ماه

یحیی معادلات ژاوی را به هم زد

اکبر عزیزی: پیروزی پرسپولیس مقابل السد قطر یک برد هوشمندانه بود.حادثه،شانس واتفاق در نتیجه بازی هیچ دخالتی نداشت.انچه که دیده شد بر اساس معادلات و حساب و کتاب از قبل صورت گرفت. اندیشه و تفکر در این بازی بزرگ بالاترین نقش را داشت. گرچه مالکیت توپ و تور در بیشتر زمان بازی در اختیار السد بود، اما این دلیل نمی شود که هر تیمی مالکیت را در اختیار داشت، به پیروزی می رسد. پرسپولیس با اندیشه های یحیی ،السد و ژاوی را به زیر کشاند.پرسپولیس زیبا ترین روش بازی دفاعی که بازی تهاجمی هم در آن نقش داشت را ارائه داد. ژاوی از هر دری ورود پیدا کرد به سد بتونی برخورد کرد.از سوی دیگر یحیی از هر راهی که ارایه کرد تن و بدن ژاوی و السد را به لرزه در آورد. در بازی هوشمندانه یحیی ،ال کثیر باید حضوری ثابت در قلب دفاع السد می داشت تا طراحی حملات یاران ژاوی وتمرکز مردان خط دفاع تیم السد نقش بهم ریخته را به خود بگیرد. ال کثیر با ثابت ماندن در قلب دفاع السد،فاصله خط دفاع ومیانی السدشکاف لازمه را ایجاد کرد. از سوی دیگر حضور پر تعداد در مرکز زمین تیم پرسپولیس عملا زور السد را در حملات اساسی کم جان نشان می داد. در این جنگ وگریز اندیشه های یحیی در قیاس با ژاوی پررنگ تر و اساسی تر پیش می رفت.گلی که پرسپولیس با ال کثیر به ثمر رساند حاصل همان برخورد اندیشه ها بود که در نهایت به پای ال کثیر نوشته شد.ال کثیر باید هم گل می زد چون بازی بدون توپ او وحرکت در فضاها وازبین بردن تمرکز خط دفاع السد ،خصوصا دو مدافع میانی تمامی فرصت های خط دفاع السد را برای خوب فکر کردن از بین برد تا مسابقه با یک برد هوشمندانه رقم خورد. پرسپولیس یحیی وپرسپولیس پوست انداخته شده،حالا در مسیری حرکت می کند که همگان انتظارش را دارند.حتی ژاوی نیز بعد از بازی گفت،پرسپولیس را می شناختم،اما این پرسپولیس جدید متفاوت با گذشته شده است.