دوشنبه بیست و نهم دی ماه

اسماعیلی : حکم هیات کرمان را گرفت

حکم ریاست هیأت کشتی استان کرمان به اسماعیلی اهدا شد مراسم اهدای حکم ریاست هیأت کشتی استان کرمان صبح امروز (سه شنبه) در محل فدارسیون کشتی برگزار شد. مراسم اهدای حکم ریاست هیأت کشتی استان کرمان، صبح امروز در محل فدراسیون کشتی برگزار و رضا اسماعیلی حکم خود را از سوی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی دریافت کرد. پس از این مراسم جلسه ای نیز برگزار و در مورد مسائل و مشکلات کشتی کرمان بحث و تبادل نظر شد.