جمعه بیست و پنجم خرداد ماه

تغییرات در شرایط سنی فوتبال پایه

فوتبال پایه در تهران بازاری گرم و پر رونق دارد؛ این بخش از فوتبال با برگزاری مسابقات متعدد رده های سنی گرم تر و پر هیجان تر می شود و حالا که هیات تهران شرایط سنی بازیکنان این رده ها را اعلام کرده است، امیدواریم که نظارت و ارزیابی را هم چاشنی برنامه ریزی کنند.

پیشتر هیات فوتبال تهران برای فوتبال پایه در سال ۹۹ شرایط سنی جدیدی را اعلام کرده بود.

در آن زمان اکثر تیمها در این باره واکنش از خود نشان دادند وبه نوعی اعتراض خود را به گوش مسئولان هیات و فدراسیون فوتبال رساندند.
در پی این واکنش کمیته فوتبال جوانان فدراسیون فوتبال که اکبر محمدی در راس ان قرار دارد به این موضوع ورود پیدا کرد وضمن رد اطلاعیه هیات فوتبال تهران،شرایط سنی جدیدی را برای فوتبال پایه اعلام کرد.این دستورالعمل برای کلیه هیاتهای فوتبال استانها قابل اجرا است. شرایط سنی جدید به شرح ذیل است

** رده سنی امید ها: دو ماه اخر ۷۸ به بالا

** رده سنی جوانان : دو ماه اخر ۸۰ به بالا

** رده سنی نوجوانان زیر ۱۷ دو ماه اخر ۸۲ به بالا

** رده سنی نو جوانان ۱۷ سال دو ماه اخر ۸۳ به بالا.

**رده سنی نو نهالان: دو ماه اخر ۸۴ به بالا