سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه

یک توصیه؛ باشگاه ها روی مین نروند

زمزمه هایی مبنی بر خریدهای جدید از سوی برخی از باشگاه های به اصطلاح درشت به گوش می رسد.

اغلب این خریدها بازیکنان خارجی است. انگار باز نوبت به عقد قرارداد آنهم بصورت چشم گوش و بسته با بازیکنان خارجی رسیده است.
توجهی به عاقبت کار نیست، به قول معروف ترکاندن بمب را عشق است تا جناب مدیر توانایی اش را در حد رستم دستان به رخ بکشاند. غافل از اینکه جناب مدیر با تشکیلات باشگاه و اعضای تیم وارد میدان پر از مین شده که نه راه پیش وجود دارد ونه راه برگشت!
آنچه نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال اخیرا مطرح کرده همین نکته است. آقایان به دنبال ترکاندن بمب نباشید،چون با آدرس غلطی که در جیب دارید وارد میدان مین می شویم که در صورت انفجار ابتدا خود مدیر در صف اول کلاغ پر قرار خواهد گرفت.
وزارت ورزش باید سریعا به بحث خریدهای جدید برخی از باشگاه های سرشناس که زیر چتر حمایتی قراردارد ورود پیدا کند، زیرا عمده بدهی کلان باشگاه ها در همین مسیر نهفته است. در این مسیر خیلی ها به نان و آب فراوان می رسند اما در کنار این مسایل تکلیف فوتبال کیفی چه می شود؟