دوشنبه بیست و نهم دی ماه

ایران خودرو و سرمایه های انسانی ورزش

جام جهانی سال 1990 فرصتی مغتنم بود تا  بعد از حدود سه دهه یکبار دیگر در جمع بزرگان این ورزش حضور پیدا کند.

جام جهانی سال 1990 فرصتی مغتنم بود تا  بعد از حدود سه دهه یکبار دیگر در جمع بزرگان این ورزش حضور پیدا کند. آن سال تازه آغاز ریاست محمد رضا یزدانی خرم بود و تیم امید ایران به جای تیم بزرگسالان راهی جام جهانی ژاپن شد تا دریابیم که چقدر از قافله سالار دنیا عقب هستیم، یکی از بازیکنان اعزامی نادر عزیزیان بود که به اتفاق بابک مظفری پاسوری و بازی گردانی برعهده گرفته بود. عزیزیان که تحصیلات عالیه دارد یکی ازمدیران شرکت ایران خودرو  است، او کارت مربیگری بین المللی هم دارد و از نظر حسن سلوک و رفتار از محبوبیت خوبی در جامعه ورزش برخوردار است. بنابراین پرسشی که پیش می آید این است که چرا مدیران ایران خودرو برای اداره و هدایت امور ورزشی خود از افرادی که پرورده های این موسسه معظم هستند، استفاده نمی کند مگر مهندس محمود شیعی طی مدیریتش بد کار کرده بود و حالا که صحبت از کنار گذاشتن سرپرست مدیرعاملی باشگاه پیکان است شاید بد نباشد که یاد آوری تیم ایران خودرو به داشته و به نیروهای انسانی خود هم عنایتی داشته باشد.