سه شنبه هفتم بهمن ماه

جای خالی نمایندگان مازندران در کمیته فنی

 دور رفت بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد هفته آینده در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار می شود. از سوی فدراسیون کشتی غلامرضا محمدی و ابراهیم مهربان بعنوان اعضای کمیته فنی در این رقابت ها معرفی شده اند.

در گفت و گو با خبرگزاری البرز ورزشی به نقل از گوش شکسته های مازندران: نقطه قابل تامل که موجب حسرت و حیرت جامعه کشتی شد این است که بیش از نیمی از کشتی گیران حاضر در لیگ را مازندرانی ها تشکیل می دهند اما به زعم فدراسیون کشتی هیچکدام از مربیان مازندرانی واجد شرایط حضور در کمیته فنی نیستند. این تصمیم در حالی گرفته شده که پیوسته طی سالیان اخیر مازندرانی ها در تمامی رده های سنی نماینده ای در کمیته فنی تمامی مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم های ملی داشته اند. اما اکنون از هیچ یک از قهرمانان بنام، مفاخر، بزرگان و مربیان سازنده بی دعا مازنی در کمیته فنی مسابقات لیگ جایی ندارند مسابقاتی که به بیان مدیرفنی تیم ملی یکی از گزینش های تصاحب دوبنده تیم ملی در سال جاری است. هنوز در شوک برکناری سرمربی مازندرانی تیم ملی کشتی ساحلی (رضا شاهمنصوری) بودیم که این اتفاق پر حرف و حدیث بوقوع پیوست. بی گمان پیدایش اینچنین اقداماتی سبب ایجاد ناآرامی در مهدی کشتی کشور و دلسردی مربیان فهیم و خردمند کشتی استان خواهد شد. مترصد اقدامات درخور شان هیات کشتی مازندران در برابر  این حرکت فدراسیون هستیم.