شنبه چهارم بهمن ماه

مسئولان بخش ‌های مختلف دپارتمان آموزش معرفی شدند

فدراسیون پینگ پنگ ظرف دو هفته گذشته دست به چند انتصاب جدید زده است انتصاباتی که نگاه آن بیشتر به مدیران جوان و تحصیلکرده است.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی ، طی احکامی جداگانه از سوی مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون پینگ پنگ ، مسئولان بخش های آموزش مربیان ، داوران ، آموزش عمومی و دبیر کمیته دپارتمان آموزش منصوب شدند . آموزش مربیان : در بخش مربیان دپارتمان آموزش فدراسیون پینگ پنگ روی میز ، محمود ساکیانی مدرس باسابقه فدراسیون ، رئیس کمیته آموزش هیات استان خوزستان و دارای فوق لیسانس مدیریت بعنوان مسئول بخش آموزش مربیان دپارتمان معرفی شد . آموزش داوران: در بخش داوران دپارتمان آموزش فدراسیون ، ناهید شیروانی داور بلوبج ( نشان آبی ) ، سرداور ملی و دارای لیسانس ادبیات انگلیسی و فوق لیسانس تربیت بدنی بعنوان مسئول بخش آموزش داوران دپارتمان معرفی شد . آموزش عمومی : در بخش آموزش عمومی دپارتمان فدراسیون پینگ پنگ شیما موسوی بازیکن و مربی تنیس روی میز استان گیلان ، عضو آکادمی بین المللی المپیک ، دارای دکتری مدیریت ورزش و استاد دانشگاه گیلان بعنوان مسئول بخش آموزش عمومی دپارتمان تعیین شد . رامین میرزایی کارشناس بخش آموزش فدراسیون که طی چند سال گذشته در کمیته آموزش فعالیت داشته است بعنوان دبیر دپارتمان آموزش فدراسیون منصوب شد . بزودی اولین جلسه دپارتمان آموزش با حضور رئیس و دبیر فدراسیون و اعضا این دپارتمان بصورت مجازی برگزار می شود .