سه شنبه هفتم بهمن ماه

خانه والیبال نو نوار می شود!  

این روزها که مسابقات تیم های تهرانی در لیگ برتر والیبال به صورت پراکنده میزبانی می شود بیش از پیش به لزوم مرکزیت یافتن رقابتها در مرکز شهر اهمیت می یابد که باید در این باره یکپارچه نگری صورت بگیرد.

از عمر خانه والیبال حدود 14 سال می گذرد مکانی که آبروی والیبال پایتخت شده اما علی رغم برخی نواقص که از بدو تاسیس در آن رویت شده بود مهمترین مساله به کفپوش تالار ربط پیدا کرده است که هر از گاهی دچار سایش می شود و عجیبه که بعد از از بین رفتن کفپوش اولیه کف تزریقی در زمین والیبال قرار داده اند که همه ساله یک گوشه آن دچار سایش می شود تا اینکه امسال هیات والیبال استان تصمیم گرفته است سوای ترمیم زیر ساخت آن حدود دو نیم میلیمتر کفپوش تازه به آن تزریق کند البته جای میله های تور را هم عوض کرده اند و باقی قضایا، فعلا کاری به پیمانکاران دوره پیش نداریم که گویا از دوستان اخوان (!) بوده اند ولی این بار امیدواریم بازسازی ها و نوسازی ها اساسی شوند و دسترس ترین تالار والیبال تهران دچار فرسودگی زود هنگام نشود، بر اساس شنیده ها قرار است خبرنگاران خانه والیبال هم از وضعیت کنونی زیر جایگاه و مشرف بر زمین مسابقات انتقال پیدا کند که فکر خوبی هم است چرا که نمایندگان رسانه ها طی این سالها برای رفتن به جایگاه قبلی باید از نردبام (!) خطر استفاده می کردند.