شنبه چهارم بهمن ماه

لطفا حسابها را یکی کنید

چند روزی است که بحث بین داوران و ناظران فدراسیون والیبال درگرفت که فحوای آن جدایی این دو قشر علاقمند و البته زحمت کش در مسابقات لیگ برتر بود در این زمینه اعتقاد داریم که رئیس فدراسیون باید مداخله تعیین کننده داشته باشد.

داوران هم مانند مربیان و بازیکنان از اضلاع مثلث مسابقات ورزشی اند و هر یک جایگاه و ارزش خاص خودشان را دارند، بنابراین نادیده گرفتن هر یک از این طیف سبب می شود که چرخه امور ناقص بماند، در روزهای اخیر که نوعی جبهه گیری نیمه علنی در زمینه چینش ناظران و داوران لیگ برتر به وجود آمده معتقدیم که در والیبال جا برای نفس کشیدن و نقش اجرا کردن همه وجود دارد و بهتر است کمیته داوران حساب خود را از حساب کمیته رویدادها جدا نکند و بانی هم اندیشی و همدلی ناظران داوری و ناظران فنی شود چرا که هدف برگزاری رویدادهایی است که شان خود را از ورزش والیبال می گیرید ورزشی که حالا در کشور ما یک برند معتبر بین المللی است. لذا در این بین با همه احترامی که برای داوران عزیز اعم از پیشکسوت و جوان قائل هستیم اقدامدات اخیر فدراسیون را مبنی بر دعوت از ملی پوشان گذشته به عنوان ناظر فنی تایید می کنیم چرا که آنها عمر و جوانی خود را در راه اعتلای والیبال ملی صرف کرده اند و هیچ گونه جدایی با داوران ندارند که آنان نیز از مردان تاثیر گذار والیبال بوده و هستند. شاید امروز شخصیتهایی چون خسرو نیاکیان که برای خود یلی بوده و سابقه بازی در مقابل غول های والیبال جهان را دارد یا امثال وی خیلی به قواعد و فضای موجود در سالن ها واقف نیاشند ولی به تدریج که بر آگاهی آنها افزوده می شود کسب مفاهیم فنی و نظارتی مسابقات برای آنها آسان تر خواهد بود پس بپذیریم که والیبال یعنی داوران و بازیکنان و مربیان و خبرنگاران و.. و به قول معرف بیا تا قدر یکدیگر بدانیم.