پنجشنبه نهم بهمن ماه

رجبی: فوتبال ما دستاوردی نداشته است

بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه استقلال در گفت و گو با خبرگزاری البرز ورزشی گفت: مادرفوتبال هیچ دست آوردی نداشتیم باهمین سبک وسیاق نیز درآینده هم دست آوردی نخواهیم داشت چون متولیان ورزش بافوتبال که هیچ باورزش بیگانه هستند.

رضا رجبی بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه استقلال با بیان این جملات در گفت و گو با خبرگزاری البرز ورزشی می افزاید: از فوتبال و ورزش اهدافهای غیر ورزشی را دنبال می کنند و برای مطرح شدن به چرخه فوتبال وصل شده اند اگر این گونه نبود این همه پلشتی وفساد درفوتبال ما به وجود نمی آمد. وی افزود: کسی نیست بپرسد هزینه های چرخه فوتبال سراسرسیاسی ومهندسی شده ما چرا اینقدر بالا رفته است و درشرایطی که ۸۵درصدجامعه در اسفناکترین وضعیت زندگی بسرمی برند پولهای کلان و نجومی فوتبال مهندسی شده ی ما ازکجا و از چه راهی جز از جیب مردم سر سفره ی عده ای قرار می گیرد که فوتبال را ملعبه ی دست خود قرار داده اند و هرچند اعتقاد داریم آه جوان هایی دل سوخته ی فوتبال ما سبب می شود آنها تاوان سنگینی بدهند اما با این شرایط فوتبال ما و سرمایه های ما به سوی قهقرا می رود.