شنبه چهارم بهمن ماه

کشتی و مردان بزرگ

تیم ملی کشتی آزاد 14 سال پیش و مردانی که نام آنها لرزه بر اندام حریفان می انداخت مروری بر عملکرد این گوش شکسته های نام آور نشان می دهد که کشتی ایران چه جایگاهی در جهان داشت و جوانان امروز جا پای جای چه ابر ستاره هایی گذاشته اند.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی: تیم ملی کشتی آزاد , قهرمان بازیهای آسیایی سئول 1986 - بترتیب از راست ایستاده : استاد پرویز سیروس پور - استاد محسن فره وشی - محمد حسین محبی ( برنز - 82 کیلوگرم ) - محمد حسن محبی ( نقره 90 کیلوگرم ) - الله مرداد زرینی ( مدال نقره 74 کیلو گرم ) - کاظم غلامی ( برنز - 100 کیلوگرم ) - زنده یاد علیرضا سلیمانی ( طلا - 130 کیلوگرم ) نشسته از راست :  علی اکبر نژاد ( برنز - 68 کیلوگرم ) - اکبر فلاح ( برنز - 62 کیلو گرم ) - عسکری محمدیان ( طلا - 57 کیلوگرم ) -  یعقوب نجفی جویباری ( نقره - 52 کیلوکرم ) - مجید ترکان ( طلا - 48 کیلوگرم )