یکشنبه بیست و هشتم دی ماه

هم اندیشی در هندبال استان لرستان

هندبال لرستان اقدامات تازه ای برای گسترش این رشته زیبا به کار گرفته است هیات هندبال این استان بانی هم اندیشی های جدید است.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی؛ علی دهقانی رئیس هیات هندبال استان لرستان پیرامون برگزاری این جلسات که به تازگی هر هفته به میزبانی یک کمیته در دفتر هیت هندبال استان لرستان برگزار می شود اظهار داشت؛ با همکاری کمیته های مربوط هندبال استان اخیراً جلساتی را برگزار کردیم با موضوع هم اندیشی و رفع مشکلات و بررسی دقیق اتفاقات هندبالی که هر هفته به  میزبانی یک کمیته با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.   دهقانی افزود؛ هفته های اخیر جلسه هم اندیشی به میزبانی کمیته استعدادیابی و کمیته داوران استان برگزار شد. لرستان یکی از هندبال خیزتزین استانهای کشور است که ملی پوشان زیادی را به این رشته تحویل داده است. بدوون تردید برنامه برای اینکه نوجوانان و جوانان هرچه بیشتر جذب این رشته ی پر تحرک شوند نیازمند برنامه ریزی و هم فکری افزون تری هستند.