شنبه چهارم بهمن ماه

فرزام: منتظر اتمام بازسازی خوابگاه های فدراسیون قایقرانی هستیم

سرمربی تیم ملی قایقرانی روئینگ مردان و مربی تک نفره بانوان گفت: پس از اتمام بازسازی خوابگاه های فدراسیون قایقرانی اردوهای تیم ملی روئینگ مردان و بانوان تک نفره را در دریاچه آزادی برگزار خواهیم کرد.

افشین فرزام در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری البرز ورزشی در خصوص برنامه های که پس از مسابقات قهرمانی کشور رشته روئینگ برگزار شد، عنوان کرد: فدراسیون قایقرانی در حال بازسازی و تکمیل خوابگاه های ورزشکاران است پس از اتمام بازسازی ها قطعا جلسه ای با کمیته فنی فدراسیون قایقرانی خواهیم داشت تا نتیجه تشکیل اردوهای تیم ملی مشخص شود. وی در خصوص برگزاری اردوهای تیم ملی روئینگ و اینکه آیا اردویی خارج از کشور خواهند داشت، تاکید کرد: در حال حاضر اردوهای تیم ملی روئینگ را در دریاچه آزادی اجرا خواهیم کرد اما تلاش می کنیم که اردویی هم در خارج از تهران داشته باشیم. کشورهای دیگر هم در این مورد به خاطر بیماری کرونا محدودیت های خود را دارند وبا توجه به شرایط فعلی، بیماری و وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور شرایط کمی سخت است به این خاطر تمرکزمان را در داخل کشور گذاشته ایم.   فرزام در ادامه افزود: باتوجه به مشکلات به وجود آمده در مورد بیماری کرونا امسال اردوهای تیم ملی با تعداد کمتری از ورزشکاران برگزار خواهد شد و بنده مربی تیم ملی روئینگ مردان و مربی تیم تک نفره ی بانون هستم که اکنون نازنین ملائی برای حضور در اردوی بانوان و بهمن نصیری و حمید رضوانی برای حضور در تیم ملی مردان انتخاب شده اند. وی در خصوص اینکه چرا مهسا جاور در این مسابقات حضور فعال نداشتند تصریح کرد: جاور برای رقابت در مسابقات آسیایی خود را آماده می کند و هدفشان را مشخص کرده اند به این خاطر در حال آماده سازی خود برای آن مسابقات است.