یکشنبه بیست و هشتم دی ماه

کار را آن کس کرد که تمام کرد!

مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال زمانی فرجام پیدا می کند که تیمی ردای قهرمانی بر تن کند. همه جای دنیا این گونه است و البته در این منطقه از آسیا حساسیت بیشتر دارد.

شامگاه امروز پرسپولیس ایران مقابل النصر عربستان قرار می گیرد، مردان پرسپولیسی در جام قهرمانان که هراس از هیچ تیمی ندارند، آنها مردانه ، تکنیکی و مبتنی بر کار گروهی بازی می کنند و این همان فوتبال نابی است که به فوتبال ایرانی شهرت دارد. النصر هم تیم قدری است که حرفه ای و تاکتیکی عمل می کند. مربی گرانقیمتی دارد و بازیکنانی که مهارتهای فردی و جمعی را به خوبی تمرین کرده اند. می دانیم بازی سختی است و به حتم یک سر آن برد یا باخت خواهد بود اما این را دریافته ایم که ویتوریا سرمربی النصر حسابی از تیم پرسپولیس حساب می برد، همین که جنگ اعصاب راه نمی اندازد وجه مثبتی است اما می دانیم تیم های عربی استاد جنگهای روانی اند و این را اگر به کمک خبرنگارشان راه نیندازند درون زمین اهل حرکات ایذایی ، اضافی و وقفه های مکررند. در این شرایط حواس بازیکنان ما باید جمع باشد تا در دام حیله گری های حریف نیفتند، فوتبال را همچنان منطقی و شجاعانه برگزار کنند تا تیم عربستانی به هر حیلتی نتواند سد راه صعود شجاعان ایرانی شود، باز هم تاکید می کنم بچه های پرسپولیس تا اینجای جام قهرمانان عالی بودند ولی کار را آن کس کرد که تمام کرد، فوتبال ما شایسته صعود تا قهرمانی است نه