دوشنبه بیست و نهم دی ماه

آل کثیرمحروم شد یا قربانی ؟

آل کثیر با رای کنفدراسیون فوتبال آسیا ماه محروم شد.جالب اینکه این نهاد خود فروخته فوتبال آسیا که نقش غلام حلقه به گوش را دارد در رای خود آورده حکم صادره بلافاصله قابل اجرا است. به یکباره بفرمایید جام تقدیم عربستانی ها!

سرعت در کار احکام اجرایی کنفدراسیون فوتبال از آنجا قابل توجه است که بچه مرشد باید شرایطی را فراهم کند تا جناب مرشد خوش به حالش شود.النصر عربستان کارت بانک کنفدراسیون فوتبال آسیا به شمار می آید تا خودش وک شورش که عربستان باشد در فوتبال آسیا برمسند قدرت باقی بماند.صعود النصر انهم به هر قیمت مهم است.از اینرو آل کثیرقربانی می شود تا خوش خدمتی نهاد فوتبال آسیا در برابر عربستان به تصویر کشیده شود. آل کثیرنه در بازی با پاختاکور وبلکه پیشتر وقبل از انکه پایش به پرسپولیس ویا به فوتبال آسیاباز شود اینگونه شادی بعد از گل را انجام می داد.اما حالا چون باید با النصر بازی کند به یکباره این نوع شادی گل تبدیل می شود به یک حرکت نژاد پرستانه ! مقصود تویی کعبه وبت خانه بهانه ست.قرار است خوش خدمتی به النصر وعربستان مطرح شود والا کنفدراسیون در بسیاری از موارداز این را چشم خودرا بسته وسکوت اختیار کرده.اگر خودفروخته ها در نهاد فوتبال آسیا به دنبال گره نخوردن مسائل غیر ورزشی با ورزش هستند، چرا در برابر بحرین ودر منامه پس از پیروزی بحرین بر فوتبال ما که بحرینی ها پس از پایان بازی با پرچم عربستان دور شادی زدند هیچ واکنشی از خود نشان نداد؟ در پی این نوع تصمیمات دستهایی در پشت پرده وجود ندارد؟قطعا وجود دارد، چون پرسپولیس بار خود را بدجوری بسته است وقرار است اینبار النصر را له کند. برای حفظ موقعیت النصر وتوقف پرسپولیس باید آل کثیرقربانی شود،نه محروم.