دوشنبه بیست و نهم دی ماه

ساختار 19 دوره ای لیگ حرفه ای و رکورد پرسپولیس وسپاهان

مسابقات فوتبال لیگ حرفه ای کشور در اواخر مهر ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش البرز ورزشی: در 19 دوره گذشته این مسابقات ، اشکال مختلف لیگ فوتبال ایران در حالات وتعداد تیم های مختلف برگزار شده است اما هیچ گاه مسابقات لیگ حرفه ای بر خلاف ادوار مختلف لیگ های آزادگان وقبل از آن به حالت 2 گروهی برگزار نشده است . 1-دوره اول لیگ حرفه ای : 14 تیم در مسابقات شرکت داشتند وتیم پرسپولیس قهرمان این دوره از مسابقات شد . 2-دوره دوم لیگ حرفه ای : 14 تیم در مسابقات دوره دوم حضور یافته وتیم سپاهان اصفهان قهرمان این دوره از مسابقات شد . 3-دوره سوم لیگ حرفه ای : 14 تیم در مسابقات بودند وتیم پاس تهران قهرمانی در این مسابقات را به خود اختصاص داد. 4-دوره چهارم لیگ حرفه ای : 16 تیم در این مسابقات بودند وفولاد خوزستان دومین تیم شهرستانی واولین تیم خوزستانی بود که قهرمان مسابقات شد . 5-دوره پنجم لیگ حرفه ای : 16 تیم در این دوره از مسابقات حضور یافته وتیم فوتبال استقلال تهران اولین قهرمانی در لیگ حرفه ای را به دست آورد . 6-دوره ششم لیگ حرفه ای : باز هم 16 تیم در این مسابقات حضور یافته وسایپا برای اولین وآخرین بار قهرمان این دوره از مسابقات شد . 7-دوره هفتم لیگ حرفه ای : برای اولین بار 18 تیم در لیگ حرفه ای حاضر شده وتیم پرسپولیس دومین قهرمانی را در این مسابقات گرفته واولین تیمی شد که 2 بار در لیگ حرفه ای قهرمان میشد . 8-دوره هشتم لیگ حرفه ای : باز هم 18 تیم در مسابقات لیگ حرفه ای حضور یافته وتیم فوتبال استقلال هم مثل پرسپولیس برای دومین بار در لیگ حرفه ای قهرمانی را به دست آورد . 9-دوره نهم لیگ حرفه ای : در سومین لیگ 18 تیمی کشور این بار تیم فوتبال سپاهان برای دومین بار قهرمانی را در مسابقات به دست آورد . 10-دوره دهم لیگ حرفه ای : سپاهان در چهارمین لیگ 18 تیمی ایران قهرمان شد واولین تیمی شد که 3 بار قهرمانی را در مسابقات به دست آورد . 11-دوره یازدهم لیگ حرفه ای : سپاهان باز هم قهرمان شد والبته لیگ حرفه ای باز هم با حضور 18 تیم برگزار شد .سپاهان چهارمین قهرمانی را در لیگ ایران به دست آورد . 12-دوره دوازدهم لیگ حرفه ای : استقلال در این دوره از مسابقات قهرمان شد .برای آخرین بار لیگ ایران با 18 تیم برگزار شد. 13-دوره سیزدهم لیگ حرفه ای: مسابقات لیگ باز هم با شرکت 16 تیم برگزار شد وفولاد برای دومین بار قهرمانی را در مسابقات به دست آورد . 14-دوره چهاردهم لیگ حرفه ای : مسابقات با 16 تیم برگزار شد وتیم سپاهان برای بار پنجم قهرمان مسابقات لیگ فوتبال شد . 15-دوره پانزدهم لیگ حرفه ای : مسابقات لیگ حرفه ای با شرکت 16 تیم برگزار شد وتیم استقلال خوزستان هم قهرمانی در مسابقات را تجریه کرد . 16-دوره شانزدهم لیگ حرفه ای: باز هم مسابقات با حضور 16 تیم برگزار شد واین بار پرسپولیس برای سومین بار بعد از 9سال قهرمان مسابقات لیگ حرفه ای شد . 17-دوره هفدهم مسابقات لیگ حرفه ای: مسابقات با 16 تیم برگزار شد وپرسپولیس با قهرمانی چهارم بعد از سپاهان دومین تیم پر افتخار تاریخ لیگ شد . 18-دوره هجدهم مسابقات لیگ حرفه ای : مسابقات لیگ باز هم با 16 تیم برگزار شد وتیم پرسپولیس با قهرمانی پنجم در مسابقات به رکورد سپاهان رسید . 19-دوره نوزدهم لیگ حرفه ای : مسابقات با 16 تیم برگزار شد وپرسپولیس باز هم قهرمان مسابقات شد واین قهرمانی را برای بار ششم به دست آورد .