دوشنبه هشتم خرداد ماه

نائینی: مربیگری اول مدیریت است

مربیگری فقط به تمرین دادن و آگاهی تکنیک و تاکتیک نیست، یک مربی حرفه ای را توانمندیهای مدیریتی اش از سایرین مجزا می سازد.

اصغر نائینی پاسور و کاپیتان سابق تیم ملی والیبال می گوید: کدامیک از مربیان ما به لحاظ مدیریتی آنقدر قوی هستند که توانایی هدایت و کنترل تیم ملی را دارند؟ زمانی لیگ ما جزو چهار لیگ برتر دنیا بود اما به لحاظ حاشیه و زد و خورد رتبه اول را داشت، چون مربیان ما نمی توانستند بازیکنان را مدیریت کنند و فقط نظاره گر دعوا و حتی بزن بزن ها بوده اند. در لیگ سال پیش هم حاشیه سنگین تر از متن بود و عجیب اینکه مربیان ما نتوانسته بودند حاشیه را درست کنند و جلوی درگیریها را بگیرند.

مربی بین المللی والیبال می افزاید: باور کنید قصد ضعیف جلوه دادن مربیان ایرانی را ندارم ولی واقعیت های تلخی را که گفته ام همه ساله لمس کرده ایم، من از تک تک مربیان ایرانی شناخت دارم و می دانم که اگر سرمربیگری تیم ملی را بر عهده بگیرند دچار حرف و حدیث می شوند. یک مربی متوسط مثل ایگور کولاکوویچ حاشیه ای کمتر از مربیان وطنی بوده است و مهمتر اینکه بیندیشیم که آیا بازیکنان تیم ملی، مربیان ایرانی را قبول دارند؟