شنبه چهارم بهمن ماه

دیدار تیم قلم ورزش و منتخب ادارات با نام "تیم ملی روستا"

دیدار دوستانه تیمهای قلم ورزش و تیم‌ملی روستا روز دوشنبه در موسسه فرهنگی ورزشی پیام تهران برگزار می شود.

مدیر و مسئول تشکیل تیم ملی روستا با اعلام این خبر افزود:نظر به ضرورت های ملی و ترویج ورزش در روستاها و توسعه کسب و کار روستایی به عنوان مبانی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ،روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه در موسسه فرهنگی ورزشی پیام شاهد یک رویداد متفاوت فرهنگی و ورزشی با عنوان جام روستا خواهیم بود. ابوالفضل کشاورز در همین رابطه گفت:معرفی سفیران روستا در بخش فرهنگ و رونمایی از سامانه جامع کسب و کار روستایی با عنوان بیزیکت در بخش اقتصاد و ارج نهادن به روستا از اهم اهداف این برنامه است. گفتنی است میهمانان ویژه ای از سازمانهای مختلف مرتبط با کسب و کار روستایی در مراسم روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه در موسسه پیام‌تهران شرکت خواهند کرد و گژارش زنده آن از شبکه ایران کالا پخش خواهد شد. دیدار دو تیم‌ساعت سیزده و سی دقیقه بعد از ظهر در زمین چمن پیام برگزار می شود.