دوشنبه هشتم خرداد ماه

ترابپور: المپیک جای آزمون و خطا نیست

مربی تیم ملی اگر ایرانی مدنظر هست باید پخته و با تجربه باشد، هرچند حتم داشته باشید که انتخاب نهایی را یکنفر در فدراسیون انجام می دهد و حواس بقیه جمع باشد که به جان همدیگر نیفتند.

جهانگیر ترابپور بازیکن سابق تیم ملی و مربی بین المللی می افزاید: به اعتقاد من گزینش مربی ایرانی برای المپیک زود است، میدانی مانند المپیک به یک مربی کارکشته و با تجربه نیاز دارد، در گذشته اگر مربیانی چون محمد حیدرخانه، مسعود صالحیه یا فاروق فخرالدینی سرمربی تیم ملی شده بودند، فاصله سنی مناسبی با ملی پوشان داشتند، بنابراین اگر اکنون به این نکات توجه نکنیم مربیان ایرانی را هدر می دهیم و دوام خودشان را در عرصه فعالیت ها از دست می دهند ضمن اینکه باید بدانیم المپیک جای آزمون و خطا نیست.

ترابپور اضافه می کند: در والیبال ما جای کمیته مربیان خالی است، مربیان باید از صافی یک کمیته نظارتی قوی بگذرند، اما تشکیل این کمیته پیشکسوتان و جدیدترها کنار هم بنشینند و برای بهترین انتخاب همفکری کنند، بازهم تاکید می کنم نباید مربیان ایرانی را خواسته یا نا خواسته خراب کنیم در این برهه که المپیگ را در پیش داریم به مربیانی چون آناستازی، ولاسکو یا هینن نیاز داریم، البته با کمک مربیانی که سفارشی نباشند به حق انتخاب شوند.