سه شنبه هفتم بهمن ماه

جوانی یادش بخیر.مسیح نیا دیروز وامروز

چهل سال پیش درقلب دفاع تیم ملی وهمچنین در تیم پرسپولیس جوان رعنایی سر بر آورد که خیلی ها شیفته بازی اوشدند.

این جوان رعنا مسیح مسیح نیا بود.بلند قامت،مستحکم،وپر قدرت بود.در بازی هوایی دارای تبحر خاصی بود.خیلی زود در فوتبال وتیم ملی وپرسپولیس صاحب جایگاه شد.از تیم بانک ملی شروع کرد،به ابومسلم رفت وسپس به پرسپولیس پیوست وسالیان طولانی در پرسپولیس مانگار شد. مهندس مسیح نیا بعد از پایان فوتبالش به ایتالیا سفر کرد وهم اکنون هم به عنوان ارشیتیکت ساختمان مشغول به کار است.