یکشنبه سیزدهم اسفند ماه

حکایت بلخ و شوشتر!

یک عده در وزارت ورزش،قربان صدقه نیروهای سر به‌ زیر و بله قربان گو می روند و به هیچ وجه نقد و اعتراض را بر نمی تابند.این تفکر با روح عدالت خواهی و حاکمیت اخلاق در ورزش در تناقض آشکار قرار دارد.

درست یک روز پس از اعتراض گسترده بازیکنان استقلال درباره عملکرد مدیریت استقلال و صدور بیانیه منتقدانه آنها و ارسال به وزارت ورزش به یک باره تغییراتی در باشگاه ایجاد و نسخه مدیر رسانه ای آبی ها پیچیده شد!
البته هواداران استقلال و پرسپولیس با اینگونه تفکرات لحظه ای وزارت ورزش خو گرفته اند.
این دمدمی مزاج بودن و چکشی برخورد کردن به مسلک و مرام همیشگی مدیران ساختمان سئول مبدل شده است.اینکه شب یک تصمیم بگیرند و فردا صبح علی الطلوع عکس آن عمل کنند.
متاسفانه باید اعتراف کنیم اشاعه بله قربان گویی و سکوت و خاموشی گزیدن در برابر عملکرد مدیران ورزش به یک عادت مبدل شده است.به مجرد اینکه افراد در مقابل آنها جبهه گرفته و نقد و انتقادی متوجه مدیریت ورزش کنند سریعا مورد غضب قرار گرفته و از کار برکنار می شوند.
همه می دانند که استقلال اوضاع مناسبی ندارد.بازیکنان از تغییرات پیاپی در هیات مدیره رنج برده و عدم‌پرداخت مطالبات، اعتراض دامنه دار قاطبه نفرات را به همراه داشته است.
در همین ارتباط بازیکنان استقلال با صدور بیانیه ای اعتراض آمیز که به سرعت در فضای مجازی اشاعه پیدا کرد،وزارت ورزش را مخاطب قرار دادندو عملکرد وزیر ورزش و اعضا هیات مدیره را مورد انتقاد شدید قرار دادند.
طرف مقابل به جای دلجویی و دعوت از نماینده بازیکنان معترض به وزارت از قوه قهریه سود برد تا از آنها به اصطلاح زهر چشم بگیرد.
تغییر سریع محمد نوری فر از پست مدیر رسانه ای باشگاه -بخوانیداخراج-اولین واکنش وزارت ورزش بود!
ناخود آگاه‌ یاد این ضرب المثل قدیمی افتادم که؛
گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری
آخر کسی نیست از آقایان مسئول نشین بپرسد که چرا صورت مساله را پاک می کنید؟
آیا مشکل بازیکنان استقلال با رفتن یک همکار رسانه ای و آمدن فرد دیگر رفع و رجوع می شود؟
محمد نوری فر همکار پر تلاشی بود که با تمام وجود در خدمت استقلال بود، علی خلف دیگر همکار رسانه ای ما که جانشین او شد نیرویی توانا و کارآمد است. اطمینان داریم با این جابه جایی استقلال در موضوع روابط عمومی و اطلاع رسانی مشکلی نخواهد داشت و..
مشکلات استقلال برگرفته از تفکرات جناحی، نگاه سیاسی و تبعیض آمیز وزیر است.باید تصمیمات کلان را در باشگاه مدیریت کردو برخورد قهری با مسئولان رده پایین -از جمله روابط عمومی دردی از مشکلات جورواجور استقلال "دوا"نمی کند.
ظاهرا وزارت اعتقاد دارد بیانیه صادره ،توسط مدیر روابط عمومی تهیه و تنظیم شده و این فرد با بازیکنان همراه و همفکر بوده است!
گیریم که این بیانیه توسط نوری فر تهیه شده است .آیا با این بهانه های پیش افتاده می توان تصمیمات یک شبه و چکشی گرفت و با باشگاهی قدیمی و پرهوادار نگاهی اینچنینی داشت؟
گفتنی است نوری فر چندی پیش از سوی فرهاد مجیدی به باشگاه معرفی شد.
معلوم نیست این جابه جایی تا چه اندازه مورد رضایت مجیدی خواهد بود و گماردن رمضانی در پست معاونت باشگاه چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟
شاید در لحظاتی که این جملات را به پایان‌می بریم تغییراتی در باشگاه رخ دهد و بار دیگر هواداران را در التهاب و نگرانی قرار دهد؟
شاید…