یکشنبه پنجم بهمن ماه

محمدی راد: تعطیلی لیگ به هیچ وجه

کرونا بد جوری به جان والیبال افتاده است کمتر تیمی وجود دارد که به این ویروس منحوس آلوده نشده باشد.

دیروز در ارومیه پیش از بازی شهرداری ارومیه و سایپای تهران بحث و جدل لفظی فراوان شد در ورامین جایی که چند بازیکن این تیم به دلیل بیماری کرونا در مسابقه حضور نداشتند و تیم مهمان یعنی سپاهان نه تنها سرمربی ، مربی و سهند الله وردیان را نداشت بلکه امروز منتظر آخرین تست مجدد خوشان نیز است. رحمان محمدی راد سرمربی سپاهان که غایب بزرگ این دیدار بود در باره بحث روزهای اخیر سرپرستان و مربیان تیم ها که خواهان توقف لیگ یا متمرکز ساختن این مسابقات هستند به البرز ورزشی می گوید: به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی حاضر به تعطیلی مسابقات نیستیم. در این چرخه همه ما باید همکاری کنیم چون در جلسه سازمان لیگ توافق کرده ایم که با همدیگر به مقصد برسیم بنابراین در نیم فصل اول باید روال جاری و برنامه های تعیین شده را ادامه دهیم اما در نیم فصل دوم شاید بتوانی مسابقات را بصورت متمرکز آن هم با شرایط خاص انجام بدهیم.