شنبه چهارم بهمن ماه

شکارچی لحظات بستری شد

مردی دیگر در بستر بیماری افتاد پیری است و هزار درد بی درمان و کاش لااقل این روزها هم شده به یاد بیاوریم پیری شتری است که دم درب هر خانه ای می نشیند دیروز از جمشید داهول نوشتیم که به چه روزگاری افتاد و امروز از یونس خان علیشری که استاد زمانه ی خودش بود.

مردی هنرمند و شکارچی لحظه ها بود و تصاویر به یاد ماندنی وی در مجله دنیای ورزش به تاریخ پیوست . مردی زنده دل و بذله گو که اگر ساعتها کنارش می نشستیم خسته نمیشدیم اما حیف که در گذرگاه زمان ما همه رهگذریم. نویسندگان و عکاسان زیادی از دار دنیا رفته اند این رسم زمانه است ولی ما اینک برای استاد علی شیری آرزوی تندرستی داریم چون معتقدیم در نهایت هر چه مشیت الهی باشد همان خواهد شد.