شنبه چهارم بهمن ماه

ده سال پیش در چنین روزی

حدود 10 سال پیش در چنین روزی شاهد یک بازی حدود 10 سال پیش در چنین روزی شاهد یک بازی خداحافظی آبرو مندانه برای یکی از ملی پوشان خوشنام ایران بودیم این بازیکن کریم باقری بود که معرف حضور همه فوتبال دوستان ایرانی است. برای یکی از ملی پوشان خوشنام ایران بودیم این بازیکن کریم باقری بود که معرف حضور همه فوتبال دوستان ایرانی است.

بازی خداحافظی کریم باقری در حضور روبینیو،پاتو و دنی آلوز نکته مهم در این بازی این بود که کریم باقری در دقیقه 74 وارد میدان شد تا بعد از 17 سال و انجام 87 بازی ملی از تیم ملی خداحافظی کند.نخستين بازي ملي کريم باقري 16 خرداد 1372 در جام اکو و برابر مقابل تيم ملي پاکستان بود. او در 84 بازي ملي 50 گل به ثمر رساند. بعد از کریم باقری شاید فوتبال ما چنین بازی خداحافی را حداقل در سه دهه اخیر به یاد نداشته باشد ولی این رسمی است که باید ادامه یابد تا نسل جدید بدانند که همواره با بهترین دسته گل ها از ورزش قهرمانی بدرقه می شوند.