دوشنبه بیست و نهم دی ماه
نیم نگاه...

نیم نگاه...ماهیت هفته تربیت بدنی

هفته تربیت بدنی فرصتی است با اقداماتی بدیع حال و هوای جامعه کرونا زده را تلطیف کنیم و با انجام برنامه های شور بر انگیز و فرا گیر اهمیت ورزش را بیش از پیش به جامعه ایرانی بشناسانیم. در این راه چقدر موفق بوده ایم تا آخر هفته صبر می کنیم.

هفته تربیت بدنی فرصتی است با اقداماتی بدیع حال و هوای جامعه کرونا زده را تلطیف کنیم و با انجام برنامه های شور بر انگیز و فرا گیر اهمیت ورزش را بیش از پیش به جامعه ایرانی بشناسانیم. در این راه چقدر موفق بوده ایم تا آخر هفته صبر می کنیم.
همایش پیاده روی روسای فدراسیون ها و نواب آنها در مجموعه انقلاب مراد ما نیست وظیفه مسوولان ورزش ترویج تربیت بدنی در بین آحاد جامعه است در این باره چه کرده ایم در شهرها ، استان ها و نقاط دور افتاده کشور چه می گذرد آنها را بیان و ایان سازید تا ببینیم ایراد کار مسوولان ورزش در حیطه تربیت بدنی چه بوده است.
تردید نداریم در بخش عمومی ورزش کارهای خوبی صورت گرفته است که بیشتر در سایه هیاهوی ورزش قهرمانی نادیده انگاشته شده است اما مفاهیم و اهداف هفته تربیت بدنی با شعار و شعور تعمیق می یابد برنامه های این همه معاونین و مشاورین و دست اندر کاران گرامی در وزارت ورزش باید این گونه مواقع عینیت پیدا کند.

شطرنج زیر پرچم دیگری...


در خبرها آمده بود که دو شطرنج باز ایرانی زیر پرچم بیگانه با هم مسابقه دادند علیرضا فیروزجا برای فرانسه و آرین طاری برای کشور نروژ  مهره ها  را جایجا کرده اند. جای تعجب ندارد حوب وطن باید در وجود آدمها نهادینه شده باشد و نمی شود هیچ کس را به زور عاشق وطن ساخت. آنهایی که در این آب و خاک مانده اند و سختی ها و مشقات را تاب آورده اند حسابی جداگانه دارند که شاید ریشه و اعتقاد قلبی آنها محکمتر بوده باشد اما یک حساب سرانگشتی ایجاب می کند که از خود بپرسیم چرا این همه شطرنج باز رخت سفر بسته اند؟!
آنها را محکوم نمی کنیم چرا که انسانها آزاد هستند در باره سرنوشت خود تصمیم بگیرند ولی این نهیب را به خود می زنیم که در قبال آن همه هزینه های هنگفتی که در ورزش ما می شود نتوانسته ایم فیروز جاها را نگه داریم و چه بسا سرمایه های کلانی که خرج آنها شده و عایدی برای ورزش کشور ما نداشته است. چشم ها را باید شست جوری دیگر...   

نویسنده:رضا اسماعیلی