سه شنبه یازدهم مهر ماه
هندبال برتر بانوان کشور؛

تهران بزرگ فقط یک تیم

لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه های کشور از فردا آغاز می شود در این مسابقات فقط یک تیم آن هم به نام تاسیسات دریایی از تهران بزرگ و حومه حضور دارد در مقابل از اصفهان و فارس هر کدام دو تیم به میدان می آیند اینکه چرا از کردستان، مازندران، گیلان و کرمانشاه و... تیمی در لیگ برتر نداریم سوالی است بی جواب ولی در این ایان کرونایی کاچی به از هیچی است!

لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه های کشور از فردا آغاز می شود در این مسابقات فقط یک تیم آن هم به نام تاسیسات دریایی از تهران بزرگ و حومه حضور دارد در مقابل از اصفهان و فارس هر کدام دو تیم به میدان می آیند اینکه چرا از کردستان، مازندران، گیلان و کرمانشاه و... تیمی در لیگ برتر نداریم سوالی است بی جواب ولی در این ایان کرونایی کاچی به از هیچی است!


شانزدهمین دوره لیگ برتر بانوان یادواره شهدای مدافع  سلامت از فردا دوشنبه 99.7.28 با حضور 8 تیم در دو گروه 4 تیمی کارخود را آغاز خواهد کرد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون در این دوره از رقابتها 8 تیم فولاد مبارکه سپاهان ، اشتادسازه مشهد، کربنات سدیم فیروزآباد،شهید شاملی کازرون ،تاسیسات دریایی تهران،ذوب آهن اصفهان ،سنگ آهن بافق و پرسپولیس بهبهان حضور دارند.در  بازیهای حساس روز اول و از گروه نخست تیمهای فولاد مبارکه سپاهان و اشتاد سازه مشهد در فینالی زودرس مقابل هم صف آرایی مینمایند.این بازی دیدار افتتاحیه لیگ جدید خواهد بود و فردا دوشنبه 99.7.28 راس ساعت 11 در تالار شهید سلیمانی فدراسیون هندبال برگزار خواهد شد.در دیگر بازی این روز و از همین گروه تیمهای کربنات سدیم فیروزآباد و پرپسپولیس بهبهان ساعت 14 مقابل هم قرار میگیرند.برنامه کامل فصل جدید لیگ برتر بانوان به شرح زیر است :

دوشنبه     99.7.28
سیاعت 11         فولاد مبارکه سپاهان                     اشتاد سازه مشهد
ساعت 14         کربنات سدیم فیروزآباد                    پرسپولیس بهبهان

سه شنبه 99.7.29
ساعت  11         شهید شاملی کازرون                   تاسیاست دریایی تهران
ساعت  14         ذوب آهن اصفهان                        سنگ آهن بافق

چهارشنبه  99.7.30
ساعت  11         پرسپولیس بهبهان                        اشتاد سازه مشهد
ساعت  14         کربنات سدیم فیروزآباد                   فولاد مبارکه سپاهان

پنجشنبه  99.8.1

ساعت  11         ذوب آهن اصفهان                       شهید شاملی کازرون
ساعت  14         سنگ آهن بافق                         تاسیسات دریایی تهران
جمعه   99.8.2

ساعت  11         اشتاد سازه مشهد                        کربنات فیروز آباد
ساعت  14         فولاد مبارکه سپاهان                      پرسپولیس بهبهان
شنبه   99.8.3

ساعت  11         شهید شاملی کازرون                    سنگ آهن بافق
ساعت  14         تاسیسات دریایی تهران                  ذوب آهن اصفهان