سه شنبه هفتم بهمن ماه

رئیس جمهور آمریکا بالاترین نشان افتخار را به یک کشتی گیر اهدا کرد

رئیس جمهور آمریکا طی فرمانی دستور داد تا طی مراسمی مدال آزادی را به دن گیبل کشتی گیر اسبق و مربی تیم ملی آمریکا اهدا شود.

رئیس جمهور آمریکا طی فرمانی دستور داد تا طی مراسمی مدال آزادی را به دن گیبل کشتی گیر اسبق و مربی تیم ملی آمریکا اهدا شود.


این جایزه غیر نظامی در سال 1945 توسط هری ترومن تاسیس شد و بعنوان که خدمات برجسته به دولت و کمک به صلح جهانی به رسمیت شناخته می شود.


در صورتی است که در کشور ما هدایای ورزشکاران ایران که از سوی کمیته ملی المپیک و مسابقات جهانی و.. اهدا می شود را به آنها نمی دهند و حتی حقشان خورده می شود بهر روی این شیوه یعنی اهدای بالاترین نشان ها به قهرمانان ملی ورزش همانند دایر شدن موزه ورزش در بسیاری از کشورهای دنیا متداول است. جا دارد که مسوولان ورزش کشورمان نیز در این باره اقداماتی اساسی به عمل آورند کما اینکه دایر کردن موزه ورزش در کمیته ملی المپیک اقدامی ارزشمند به حساب می آیند.