پنجشنبه دوم بهمن ماه
یادگار ماندگار...

تاریخی ترین تیم ملی فوتبال ایران

دیدارهای مقدماتی جام ملتهای آسیا سال ۲۰۰۰ دیدار ایران با سوریه ورزشگاه آزادی تهران در تصویر پیوست از چپ به راست.

به گزارش پایگاه خبرگزاری البرزورزشی: دیدارهای مقدماتی جام ملتهای آسیا سال ۲۰۰۰ دیدار ایران با سوریه ورزشگاه آزادی تهران در تصویر پیوست از چپ به راست.

 

کاپیتان علی دایی در پیشاپیش تیم ،  بازیکنان را ردیف کرده تا دیداری به یادگار از خود باقی بگذارند.چنین هم شد.دایی به انفاق دیگر هم تیمی هایش یک روز خوب وپر خاطره را با پیروزی پشت سر داشتند.ورزشگاه ازادی ان روز یک روز مثال زدنی را تجربه کرد.از چپ به راست:کاپیتان علی دایی، هادی طباطبایی، حمید استیلی، مهدی هاشمی نسب و افشین پیروانی دیده می شوند.