شنبه چهارم بهمن ماه

تطبیق مقررات فوتبال جهان با حضور 150 کشور

سومین جلسه تطبیق مقررات فوتبال جهان با حضور بیش از 150 فدراسیون عضو و همچنین با شرکت رییس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال ایران در وبیناری توسط فیفا برپا شد..

سومین جلسه تطبیق مقررات فوتبال جهان با حضور بیش از 150 فدراسیون عضو و همچنین با شرکت رییس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال ایران در وبیناری توسط فیفا برپا شد..


به گزارش پایگاه  خبرگزاری البرزورزشی، سومین جلسه سران تطبیق مقررات فیفا در حالی از 21 لغایت 25 مهرماه با حضور بیش از 150 فدراسیون عضو برگزار شد که دکتراحمدرضا براتی، رییس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال هم در این وبینار شرکت کرد.


در همین حال، بیش از 380 نفر در جلسات عملی کتاب تطبیق قوانین فیفا شرکت کردند که هدف آن ارائه راهنمایی عملی و عوامل سازنده قابل سنجش جهت توسعه برنامه تطبیق مقررات بود.
فاتما سامور،دبیرکل فیفا در این جلسه عنوان کرد:این جلسه فرصت مهمی را برای درگیر کردن اعضا و کنفدراسیون ها برای تاکید بر ضرورت تلفیق تطبیق مقررات در فرایندهای تصمیم گیری ایجاد کرد. توسعه پایدار و عمیق فوتبال نیازمند مکانیزم قوی تطبیق مقررات است و این هفته فیفا از کتاب تطبیق مقررات رونمایی شد تا راهنمایی برای عمل اخلاق محور و صیانت از فوتبال باشد.