شنبه چهارم بهمن ماه

کرونا به ورزش هاکی هم سرایت کرد

بر اساس اخبار رسیده حضور سه بازیکن کرونایی باعث شد که اردوی تیم ملی لغو شود. این اردو در پارس آباد بود که وضعیت زرد از نظر شیوع ویروس کرونا را دارد آغاز شد که به دلیل مثبت شدن تست سه بازیکن اردو لغو شد.

بر اساس اخبار رسیده حضور سه بازیکن کرونایی باعث شد که اردوی تیم ملی لغو شود. این اردو در پارس آباد بود که وضعیت زرد از نظر شیوع ویروس کرونا را دارد آغاز شد که به دلیل مثبت شدن تست سه بازیکن اردو لغو شد.
به گزارش پایگاه خبری البرزورزشی:  رئیس فدراسیون هاکی در این باره توضیحاتی داد مبنی بر اینکه با کسب مجوز از ستاد کرونا چنین اوضاعی را دایر کرده بود اما مثبت شدن تست چند بازیکن ما را بر آن داشت تا قید اردو را بزند.
متاسفانه کرونا ویروس بی رحمی است که تقریبا تمامی رشته های ورزشی ما را در خطر انداخته است کما اینکه والیبال با داشتن بیش از 70 بازیکن کرونایی دچار تعطلات سراسری شده است. بدون تردید تا تخفیف شرایط کنونی بهترین راهکار دور از تشکیل اجتماعات و اردوهای ورزشی است مگر اینکه در قرنطینه کامل و صد در صدی قرار بگیرند.