پنجشنبه نهم بهمن ماه

تسلیت به بازیکن سابق تیم ملی فوتبال

جناب آقای مهندس حسین کلانی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس مصیبت وارده را به شما و وابستگان تسلیت می گوییم و صبر و شکیبایی برای شما آرزومندیم.

جناب آقای مهندس حسین کلانی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس مصیبت وارده را به شما و وابستگان تسلیت می گوییم و صبر و شکیبایی برای شما آرزومندیم.

خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت