پنجشنبه دوم بهمن ماه

جناب آقای مهندس حسین کلانی

بزرگمرد فوتبال ایران با کمال تاسف مصیبت وارده را به جنابعالی و خانوده شریف تسلیت می گوییم و بقای عمر بازماندگان را از خداوند منان مسلت داریم.

بزرگمرد فوتبال ایران با کمال تاسف مصیبت وارده را به جنابعالی و خانوده شریف تسلیت می گوییم و بقای عمر بازماندگان را از خداوند منان مسلت داریم.

حسن روشن-رضا اسماعیلی-محمد ساده