یکشنبه بیست و هشتم دی ماه

تسلیت به دکتر سعید حق وردی

با کمال تاسف باخبر شدیم که پدر همسر محترمه دکتر سعید حق وردی رئیس سازمان ملی قهرمانان ورزش ایران به دیار باقی شتافت. بدین وسیله مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته و برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسلت داریم.

با کمال تاسف باخبر شدیم که پدر همسر محترمه دکتر سعید حق وردی رئیس سازمان ملی  قهرمانان ورزش ایران به دیار باقی شتافت. بدین وسیله مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته و برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسلت داریم.

پایگاه خبری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت