پنجشنبه نهم بهمن ماه

پولادگر: سرپرست کاروان به مسائل فدراسیون ها اشراف دارد

جلسه با فدراسیون های المپیکی جهت حضور در بازیهای المپیک 2020 اگر زود به زود باشد خیلی بهتر است و مسئولین و مربیان می توانند درخواست ها و مشکلات خود را بیان کنند.

جلسه با فدراسیون های المپیکی جهت حضور در بازیهای المپیک 2020 اگر زود به زود باشد خیلی بهتر است و مسئولین و مربیان می توانند درخواست ها و مشکلات خود را بیان کنند.


سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو پس از نشست روز گذشته سرپرست کاروان اعزامی به المپیک با فدراسیون تکواندو ابراز داشت: دکتر سجادی و فخری بخوبی بر مسائل موجود در بازیهای المپیک توکیو و همچنین وضعیت آماده سازی تیم ها اشراف دارند و برگزاری چنین جلساتی تا شروع بازیهای المپیک اگر زود به زود باشد بهتر است چرا که مسئولین فدراسیون می توانند آخرین وضعیت تیمهای خود را اعلام کنند تا اگر نیاز به کمک مسئولین بود آنها جهت رفع آن  اقدام نمایند.


وی در خصوص وضعیت اردوی تیم ملی گفت:پس از یک استراحت 10 روزه تمرینات ملی پوشان از سرگرفته خواهد شد که البته از تمامی نفرات حاضر در اردو تست کرونا گرفتیم که پس از 48 ساعت با دریافت جواب تستها ابتدا از سلامت اردو نشینان اطمینان حاصل نموده بعد اقدام به برگزاری اردو نماییم.