دوشنبه دوم خرداد ماه

احسان حدادی به آلمان اعزام شد

قهرمان پرتاب دیسک ایران و ورزشکاری که سهمیه المپیک 2020 را به دست آورده است برای جراحی خار پاشنه پا به دیار ژرمن ها رفت.

قهرمان پرتاب دیسک ایران و ورزشکاری که سهمیه المپیک 2020 را به دست آورده است برای جراحی خار پاشنه پا به دیار ژرمن ها رفت.

سفری پر حرف و حدیث که سرانجام تحقق پیدا کرد و وعده پزشکان ایرانی بر آسان بودن این جراحی در داخل کشور تحقق پیدا نکرد البته برای قهرمانانی که جواز المپیک می گیرند باید بهترین امکانات را فراهم کرد به ویژه در کشور ما که با کمبود شدید پشتوانه ها در ورزشهایی مثل دوومیدانی روبرو هستیم چاره جز اینکه قهرمانان را لای پر قو نگه داریم نخواهیم داشت امیدواریم که حدادی به سلامت بازگردد و دیگر بهانه ای برای حضور توام با آمادگی وی در المپیک 2021 پیش نیاید.