شنبه چهارم بهمن ماه
کاروان لیگ چگونه به مقصد می رسد؛

جنگ تیم ها با کرونا و مشکلات خود ساخته!

به احتمال زیاد فردا تکلیف لیگ متوقف شده والیبال روشن خواهد شد اما اعتقاد داریم که فدراسیون والیبال نباید تعجیل به خرج بدهد هر روشی را که می پسندد مشورت با ستاد مبارزه با کرونا را نباید از نظر دور بدارد.

به احتمال زیاد فردا تکلیف لیگ متوقف شده  والیبال روشن خواهد شد اما اعتقاد داریم که فدراسیون والیبال نباید تعجیل به خرج بدهد هر روشی را که می پسندد مشورت با ستاد مبارزه با کرونا را نباید از نظر دور بدارد.   


کاروان لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور دوباره به راه می افتد؟! بحث داغی که سوژه اول جهان والیبال ما شده است ورزش و مسابقات ورزشی از نظر انگیزشی و آموزشی و تلطیف شرایط روانی جامعه تاثیراتی انکار ناپذیر دارد اما در احوالی که ویروس کرونا بیرحمانه دنیا را در بر گرفته است بهترین روش برگزاری مسابقات کدام است؟ وقتی که کشورهای کوچک تر با جمعیت کمتر و بهداشت عمومی به مراتب بهتر از ایران همانند لهستان دچار مشکل می شوند بدیهی است که ما باید مدیریت بحران را بلد باشیم و در برنامه ریزی علمی، اصولی و بهداشتی عمل کنیم راهکارهای متعددی طی این روزها ارائه شده است اما چه تضمینی وجود دارد که هر یک از این روش ها منتهی به برگزاری مسابقات در منتهای سلامت شود.

بنابراین همه اشخاصی که زندگی شان با والیبال گره خورده است یا با آن تعلق قلبی و غیر مادی دارند باید افکارشان را روی هم بگذارند تا به صراط مستقیم برسند وگرنه در مسابقات تجمعی و تمرکزی هم آلودگی وجود خواهد داشت.

 

غیاثی: کسی گوش به پیشنهادات ما نداد

محمد عمده غیاثی پاسور سابق تیم ملی و از تحصیلکرده گان  علوم ورزشی می گوید: ما در همان ابتدای فصل پیشنهادات مکتوب باشگاه خودمان را به فدراسیون ارائه دادیم و تاکید کرده ایم که با شرایط کرونا ما در مسیر مسابقات به مشکل خواهیم خورد اما کسی گوش به ایده های ما نداد اما اکنون ما فرمت سوم را برای ادامه لیگ تایید می کنیم اما باید ابهامات این شیوه بر طرف شود از جمله اینکه امتیازات تیم ها تا حالا چه می شود؟! بحث ضد عفونی اماکن و سالن ها چگونه خواهد بود؟ اگر قرار باشد مسابقات در دو گروه برگزا شود رفت و برگشت خواهد بود یا متمرکز؟  


سرمربی تیم شهداب یزد می افزادی: ما پیشنهاد کرده بودیم که نیمکت مربیان در حد فاصله سه تا عوض نشود یا در بحث فاصله اجتماعی پروتکل ها رعایت شود اما هر چه که بود اکنون باید به یک روش واحد و مبتنی بر حفظ سلامت ورزشکاران روی آورد.


نویسنده: جمشید حمیدی