پنجشنبه دوم بهمن ماه

طالقانی: خیرالله امیری را دعا کنید

روز گذشته مطلع شده ایم که استاد خیرالله امیری قهرمان اسبق سنگین وزن تیم ملی کشتی دچار ویروس کرونا شده است.

روز گذشته مطلع شده ایم که استاد خیرالله امیری قهرمان اسبق سنگین وزن تیم ملی کشتی دچار ویروس کرونا شده است.


 امیری که زمانی حریف درجه یک شادروان جهان پهلوان تختی بوده و 15 بار با آقا تختی کشتی گرفته بود هم اینک در یکی از بیمارستانهای تهران بستری است و بر اساس شنیده ها هیچ گونه رسیدگی و توجه مطلوبی نسبت به این پیشکسوت خوشنام کشتی نمی شود.

البته حاج محمد طالقانی مرد خوشنام و خیرخواه کشتی بعد از شنیدن این خبر به ایادت استاد امیری رفته تا با هماهنگی های لازم شرایط بهینه ای را برای مداوای این سرمایه ملی بوجود آورد که خوشبختانه موثر واقع شد ولی با این همه حاج آقا طالقانی از همه مردم به ویژه ورزش دوستان درخواست کرده است تا برای مداوای آقای امیری دعا کنند چون ایشان از نظر جسمانی در وضعیت خوبی بسر نمی برد.


نویسنده : احمد دباغ