شنبه چهارم بهمن ماه

کشتی ژاپن در حالت تعلیق

اردوی تیم آزاد ژاپن پس از شش ماه اردوی تیم ملی کشتی آزاد ژاپن بعد از شیوع ویروس کرونا، برگزاری مسابقات و اردوهای کشتی در کشور ژاپن به حالت تعلیق درآمده بود.

اردوی تیم آزاد ژاپن پس از شش ماه اردوی تیم ملی کشتی آزاد ژاپن بعد از شیوع ویروس کرونا، برگزاری مسابقات و اردوهای کشتی در کشور ژاپن به حالت تعلیق درآمده بود.

بر این اساس پس از اعلام اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر برگزاری رقابت های قهرمانی جهان در روزهای 22 تا 30 آذرماه به میزبانی شهر بلگراد کشور صربستان، اردوی تیم کشتی آزاد ژاپن نیز با حضور 17 کشتی گیر در حال برگزاری است.

اولین اردوی تمرینی آزادکاران ژاپنی در مرکز آموزش ملی آجینوموتو شهر توکیو در حال برگزاری است.

گفتنی است شرکت کنندگان در این اردو همگی پیش از حضور در تمرینات مورد آزمایش کرونا قرار گرفتند و ضمن تب سنجی ورزشکاران، تمامی مکان های تمرینی و وسایل آن ها نیز ضدعفونی می شود.