شنبه چهارم بهمن ماه
در هاکی چه می گذرد؟

یک تیم و دو سرمربی!

در هاکی ایران چه می گذرد، دشتی در حومه این ورزش مفرح اما کمتر مورد توجه نشان می دهد که انتظاراتی که از دکتر قدیمی رئیس جدید این تشکیلات داشته ایم برآورده نشده است این را از گفت و گوهای نهان و آشکاری که با دست اندرکاران این رشته داشته ایم دریافته ایم نمونه اش سرمربیگری اشتراکی برای تیم ملی است که اردوی اخیرش ناتمام ماند.

در هاکی ایران چه می گذرد، دشتی در حومه این ورزش مفرح اما کمتر مورد توجه نشان می دهد که انتظاراتی که از دکتر قدیمی رئیس جدید این تشکیلات داشته ایم برآورده نشده است این را از گفت و گوهای نهان و آشکاری که با دست اندرکاران این رشته داشته ایم دریافته ایم نمونه اش سرمربیگری اشتراکی برای تیم ملی است که اردوی اخیرش ناتمام ماند.

این در حالی است که انتخابات مربوط به گزینش سرمربی در نبود رئیس کمیته فنی و مربی فنی تیمهای ملی صورت گرفته است چون دکتر بهمن تاروردی زاده رئیس این کمیته مدتهاست که در ینگه دنیا اقامت دارد تاروردی زاده یکی از شخصیتهای ممتاز و علمی والیبال ایران است که جایگاه بلندی در این ورزش دارد اما چگونه ایشان مدیر فنی تیم ملی هاکی شده است تاکنون پوشیده مانده است.

در چنین شرایطی فدراسیون هاکی به یوسفی سرمربی موفق سابق تیم ملی اعلام کرد که در کنار رجب نورانی تیم ملی را هدایت کنند یوسفی در ابن باره به البرز ورزشی گفت: آقای نورانی سرمربی تیم ملی ترکیه بوده و از نظر فنی بسیار خوب است ولی من هم با تیم هاکی تیم ملی سوم جهان شدم و باید دلیل موجهی برای این تصمیم وجود داشته باشد که چیز قانع کننده ای به من اعلام نکرده اند البته اردوی اخیر به دلیل آسیب آشیل پایم را در گچ گذاشته بودم اما اینگونه تصمیمات ناگهانی تمرکز یک سرمربی را بهم می زند از نگاه من کمیته فنی فدراسیون تشریفاتی است و با این روند جو هاکی کشور را بهم می زند.

      
نویسنده مرجان بنی یعقوب