سه شنبه هفتم بهمن ماه

هادی عامل: امیری رفیق و رقیب آقا تختی بود

یکی دیگر از پیشکسوتان صاحب نام ورزش ایران در بستر بیماری قرار گرفت او هم به کرونا مبتلا شد ولی اعتقاد داریم آقای خیرالله حمیدی هم مانند بسیاری از قهرمانان ورزش توانایی شکست دادن کرونا را دارند.

خیرالله امیری رقیب و رفیق آقا تختی بود مردی که مردم دوستی را از جهان پهلوان آموخته است هادی عامل گزارشگر چیره دست کشتی صدا و سیما در گفت و گو با خبرگزاری البرز ورزشی در واکنشی به بستری شدن خیرالله امیری گفت: ایشان مردی بدون حاشیه و بسیار خوش برخورد و به ویژه با خبرنگاران و روزنامه نگاران روابطی صمیمانه داشت. در دیدارهایی که به مناسبت های مختلف با عمو خیر الله داشتیم همواره تختی را یک پهلوان تمام عیار معرفی می کرد و می گفت: 15-16 بار با ایشان کشتی گرفتم و همه را باختم و هرگز از این بابت ناراحت نشدم چرا که آقا تختی در مبارزه هایش هم رعایت اصول قهرمانی را می کرد من از همنشینی با جهان پهلوان درسهای زیادی آموختم که مهمترین آن دوست داشتن مردم بود. 

هادی عامل افزود: بنابراین امروز که آقای امیری در اثر کرونا بستری شده است فقط نیازمند محبت دائمی مردم است که هیچ وقت کاهش پیدا نمی کند اما مسوولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش باید در اینگونه ایام به دیدار پهلوانان قدیم بروند و به آنها روحیه بدهند و من فکر نمی کنم این خواسته زیادی باشد.