شنبه چهارم بهمن ماه

داور زنی در صدر آسیای مرکزی ماند

انتخابات ریاست والیبال آسیای مرکز دقایقی پیش انجام شد و بار دیگر محمد رضا داورزنی رئیس فدراسون والیبال ایران برای مدت 4 سال دیگر در صدر قرار گرفت.

انتخابات ریاست والیبال آسیای مرکز دقایقی پیش انجام شد و بار دیگر محمد رضا داورزنی رئیس فدراسون والیبال ایران برای مدت 4 سال دیگر در صدر قرار گرفت.


داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده نخست منطقه آسیای مرکزی، عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون آسیا (AVC) باقی ماند.این انتخابات به صورت وبینار صبح امروز انجام شد و چهار نفر از این‌منطقه به عصویت هیات رییسه کنفدراسیون اسیا دردامده اند/انتخابات کمیته های کنفدراسیون هفته اینده انجام خواهد شد و طی ان محمود افشاردوست برای کمیته مربیان،مسعود یزدانپناه برای کمیته مسابقات،فر هاد شاهمیری برای داوران و مهندس افجه ای برای کمیته توسعه بخت از مایی خواهند کرد و عنقریب نیر جابه جاهایی در در راس avcصورت خواهد گرفت و بن ناصر عربستانی باز نشسته می شود  و عیسی حمزه کویتی مهمترین التر ناتیو جایگزینی ریاست از سوی کویت کنار گداشته شد تا شانس مادام ریتا افزایش پیدا کند اما اینکه چرا داورزنی حاصر به رقابت برای ریاست نیست و چرا ژاپن و و‌چین و کره خودشان را کنار کشیده اند اند یک علامت سوال بزرگ است.