سه شنبه هفتم بهمن ماه
در سه وزن سهمیه شانس کشتی افزایش پیدا کرد؛

آمریکا در مسابقات جهانی شرکت نمی کند

فدراسیون کشتی کشور آمریکا تصمیم نهایی خودش را گرفت و اعلام کرد که امسال در مسابقات جهانی 2020 صربستان شرکت نخواهد کرد این تصمیم از طریق نظر سنجی میان کشتی گیران و مربیان آمریکایی گرفته شد.

فدراسیون کشتی کشور آمریکا تصمیم نهایی خودش را گرفت و اعلام کرد که امسال در مسابقات جهانی 2020 صربستان شرکت نخواهد کرد این تصمیم از طریق نظر سنجی میان کشتی گیران و مربیان آمریکایی گرفته شد.
به گزارش پایگاه خبری البرزورزشی: کشتی گیران و مربیان امریکایی به منظور حفظ سلامتی ورزشکاران از ویروس کرونا در تصمیم دسته جمعی گرفته اند که در رقابتهای امسال حضور پیدا نکنند در همین رایطه از خیلی جهات برای کشتی ایران خیلی خوب شد چرا که در سه وزن کشتی آزاد در اوزان 74 کیلو، 86 کیلو و در وزن 97 کیلو از مدعیان درجه یک تیم ایران بودند.

 
برای کسب مدال های طلا با این تیم کشتی گیران ایرانی در سه وزن فقط به مدال طلای جهانی 2020 صربستان فکر می کنند. چرا که 3 تا از مدعیان درجه یک تیم امریکا که برای مدال طلای این مسابقات دور خیز کرده بودند دیگر حضور ندارند و کشتی گیران ایرانی با خیالی راحت می توانند برای کسب مدال طلا وارد میدان های رقابت شوند.