شنبه چهارم بهمن ماه

جناب آقای محمد پرده یاقوت

جناب آقای محمد پرده یاقوت قهرمان اسبق تیم ملی کشتی آزاد ایران 

جناب آقای محمد پرده یاقوت قهرمان اسبق تیم ملی کشتی آزاد ایران 


با نهایت تاسف و تاثر در گذشت مادر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت گفته و برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم.
مدیر و کارکنان پایگاه خبری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت- اسدالله توانگر- حاج عباس محمد صادق- اردشیر پور حکمت-جواد شهبازی و حاج رضا اسماعیلی-احمد دباغ