پنجشنبه دوم بهمن ماه

در تمامی اوزان انتخابی برگزار خواهد شد

رقابت های انتخابی درون اردویی در تمامی اوزان برگزار خواهد شد. زمان و شرایط برگزاری قبل از اتمام اردوی اول اعلام می شود.

در نامه کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد به رئیس فدراسیون کشتی مطرح شد:

رقابت های انتخابی درون اردویی در تمامی اوزان برگزار خواهد شد. زمان و شرایط برگزاری قبل از اتمام اردوی اول اعلام می شود.

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد در نامه ای به رئیس فدراسیون کشتی، بر برگزاری رقابت های انتخابی در تمامی اوزان برای حضور در رقابت های جهانی صربستان تأکید کرد.


 متن نامه کادر فنی به علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به شرح زیر است:


احتراما، با استناد به جلسات مختلف کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان جهان با حضور جنابعالی، قبل از شروع اردوی تیم ملی به استحضار می رساند، تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بر اساس مدعیان هر وزن و عملکرد آن ها در یکسال گذشته و حضوردر مسابقات قهرمانی جهان، حام تختی، آسیایی هند و تورنمنت های مختلف و نیز لیگ برتر بر این است که:


1- برگزاری انتخابی در اوزان 65 و 79 کیلوگرم با شرایط اتحادیه با دو کیلوگرم ارفاق وزن در تاریخ اول آبان ماه سال جاری (قبلا اعلام شده بود)


2- برگزاری انتخابی در وزن 74 کیلوگرم با شرایط فوق در تاریخ 8 آبان ماه سال جاری


3- ضمنا در مابقی اوزان نیز قطعا انتخابی برگزار و تاریخ و شرایط آن قبل از اتمام اردوی اول به استحضار حضرتعالی می رسد.