شنبه چهارم بهمن ماه
یادگار ماندگار...

علی پروین وروژه میلا؛ دیدار دو سلطان

در سفری که تیم فوتبال منتخب جهان به ایران داشت،روژه میلا با علی پروین دیدار داشتند.

در سفری که تیم فوتبال منتخب جهان به ایران داشت،روژه میلا با علی پروین دیدار داشتند.


در این دیدار دو طرف برای دقایقی کپ وگفت دوستانه با یکدیگر داشتند.اینکه با چه زبانی این گپ وگفت صورت گرفت بماند.تیم منتخب جهان در سفر خود با تیم ملی دیدار داشت که علی پروین دران مقطع سر مربی تیم ملی فوتبال ایران بود. روژه میلا  در دهه 90 میلادی از ستارگان بزرگ دنیای توپ گرد بود و در مقاطعی همپای بازیکنان مطرحی چون اوزه بیو شناخته می شد. این بازیکن کامروئی در جهان فوتبال اشتهار زیادی داشت.