پنجشنبه دوم بهمن ماه
وقتی کرونا جولان می دهد؛

محب: مربی تیم ملی بیاید چکار کند؟

بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران در بازی های آسیایی تهران می گوید: با این شرایط برگزاری لیگ خطرات زیادی در پی دارد و چه بهتر که نمایندگان باشگاه ها به یک تصمیم واحد دست پیدا کنند.

بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران در بازی های آسیایی تهران می گوید: با این شرایط برگزاری لیگ خطرات زیادی در پی دارد و چه بهتر که نمایندگان باشگاه ها به یک تصمیم واحد دست پیدا کنند.

 

محبوب محب در گفت و گو با البرز ورزشی می فرماید: الان همه استانها شرایط قرمز دارند ولی اگر خواهان ادامه زندیگ در والیبال هستیم باید به منافع جمع بیندیشیم و اجازه ندهیم چرخ های این ورزش از حرکت بایستد.
 

بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران در بازی های آسیایی تهران می گوید: با این شرایط برگزاری لیگ خطرات زیادی در پی دارد و چه بهتر که نمایندگان باشگاه ها به یک تصمیم واحد دست پیدا کنند.
محبوب محب در گفت و گو با البرز ورزشی می فرماید: الان همه استانها شرایط قرمز دارند ولی اگر خواهان ادامه زندیگ در والیبال هستیم باید به منافع جمع بیندیشیم و اجازه ندهیم چرخ های این ورزش از حرکت بایستد.


محب درباره بحث مربی تیم ملی هم گفت: این مساله هم تحت تاثیر کرونا است تنی چند از بازیکنان تیم ملی در خارج از کشور به سر می برند و بقیه هم سرگرم برگزاری مسابقات داخلی هستند بنابراین انتخاب سرمربی و کشاندن وی به ایران خیلی ضرورت ندارد و بهتر از همه کارها برای هدایت تیم ملی به فروردین ماه موکول شود.


محب درباره اوضاع والیبال شهر ارومیه نیز می گوید: همه باریکنان تیم آذر باتری جوان و کم تجربه هستند این تیم نیاز به دو بازیکن با تجربه و میدان دیده دارد از سوی دیگر با بردی که تیم شهرداری مقابل سایپا کسب کرده است امید دوباره ای به اردوی والیبال آذربایجان غربی آمده است تا تیم با هدایت خوب پیمان اکبری و حمایت باشگاه بتواند خواسته اهالی والیبال ارومیه را برآورده سازد