دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

مجموعه های ورزشی و اقامتی کارگران سراسر کشور در اختیار ستاد مقابله با کرونا قرار می گیرد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: با تاکید آقای شریعتمداری تمامی مجموعه های ورزشی و اقامتی کارگران برای همکاری با ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در سراسر کشور در اختیار این ستاد قرار می گیرد.

دکتر صادقی فر افزود: بیش از 240 مجموعه ورزشی و 6 مجموعه اقامتی و رفاهی در سراسر کشور داریم که اداره کل امور ورزشی با هماهنگی هایی که با مدیران مجموعه ها و همچنین مدیران کل استان‌ها دارند این مجموعه ها را برای مقابله با ویروس کرونا بسیج کرده اند و از هر نظر آماده همکاری با ستاد ملی مبارزه با این اپیدمی هستیم.
دکتر ابراهیم صادقی فر با اعلام این مهم که از روز نخست این وزارتخانه با تمام توان همراه دولت و ستاد مقابله با کرونا گام برداشته گفت : ظرفیت و توان بالقوه ای در مجموعه های ورزشی کارگران در سراسر کشور وجود دارد و همانطور که از روز های نخست هم به صورت خودجوش مجموعه هایی مثل کارگران شهید معتمدی به کمک سایر نهادهای مسول آمدند اکنون نیز با تاکید جناب شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جهت همدلی و همراهی با ستاد ملی مبارزه با اپیدمی ویروس کرونا آمادگی خود را با این ستاد اعلام می کنیم.
صادقی فر اضافه کرد : در این موقعیت حساس که وطیفه همه ما بسیج امکانات برای مهار یک بیماری واگیردار است اداره کل امور ورزشی تمامی مجموعه ها که بالغ بر 240 مجموعه می شوند را برای این مهم تخصیص داده و در صورت لزوم سالن های ورزشی و سایر فضاهای موجود را در اختیار ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار خواهد داد و البته به صورت رسمی نیز از سوی مقام عالی وزارت به نهادهای ذیربط این تعامل و آمادگی و بسیج تمام امکانات در ورزشگاه‌ها اعلام شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مردم بزرگوار ایران از تنگناها و سختی های بزرگی عبور کرده اند افزود : در هر صورت باید بسیار هوشیارانه و با تعامل و همدلی خوبی که بین دولت و مردم بوجود آماده همه دست به دست هم بدهیم تا به فضل خدا ابتدا از توسعه این ویروس جلوگیری کنیم و سپس با تلاش پزشکان و متخصصان حاذق کشورمان ریشه این ویروس را بخشکانیم. هر کدام از ما اگر بهداشت فردی را رعایت کنیم و توصیه های متولیان و ستاد مبارزه با کرونا را بکار بندیم خیلی زود می توانیم این ویروس را در کشورمان مهار کنیم.

گفت و گو از: رضا فیض آبادی