شنبه پنجم خرداد ماه

بازیکنان امریکایی در لیگ بسکتبال ایران

بازیکن بسکتبال امریکا به تیم مهرام پیوست.

بازیکن بسکتبال امریکا به تیم مهرام پیوست.

مالک ترند فقط 189 سانتیمتر قد دارد و پیشتر در لیگ رومانی بازی کرده بود این در حالی است که مس کرما نیز دو بازیکن خارجی در اختیار گرفته است و شیمیدور قم نیز با کلوین آمانو و ارکاس قرار داد بسته است که ظاهرا یکی از آنها به کرونا مبتلا شد.


 از سوی دیگر براساس آخرین اخبار رسیده ذوب آهن اصفهان و اکسون تهران هم یار خارجی گرفته اند. دووین سو با 198 سانتیمتر بلندترین بازیکن خارجی در سطح لیگ ایران است که راهی اصفهان شد. اکسون هم زوران ورکیج صربستانی را استخدام کرده است. زوران فصل پیش نیز در همین تیم بازی کرده بود.  


یادداشت از : عباس اسماعیلی