شنبه دوازدهم اسفند ماه

بازگشايي دوباره پرونده فساد فوتبال در اصل ٩٠..!؟

محمد دادكان از مديران كاربلد است. يك دانشگاهي با پيشينه پرافتخار فوتبالي... دادكان، اگر شلوغ كاري نكند(!) حرف هاي خوبي مي زند. حرف هايي كه كسي جراتش را ندارد.

او ديروز هم مثل هميشه حرف هاي خوبي زد .حرفايي از تفاوت آقازادگي و گدازادگي(!)
دادكان از ريشه هاي فساد در فوتبال هم گفت و اينكه الان وقت رسيدگي است!
دادكان گفته ؛اكنون كه فوتبال تعطيل است بهترين فرصت براي رسيدگي به فساد در فوتبال است و اينكه چرا طي يكسال پنج تا مدير براي يك تيم تعيين مي شود؟
اصل ٩٠ مجلس كه يكي از وظايفش بررسي همين مسايل است ،طبق شنيده هاي ما دوباره دست به كار شده است.
…اگرچه چند سال پيش اصل ٩٠ متاثر از بررسي هاي فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي گزارشي را به قوه قضاييه براي انجام رسيدگي ارسال كرد،اما اعمال نفوذ وگاهی مماشات در اين رابطه !نه تنها نتيجه علني بدنبال نداشت ،بلكه شكست قبه فساد در فوتبال و اخبار ريز ودرشتي كه اين روزها ازاختلاس و ابهام در قراردادهاي خارجي به گوش مي رسد، كميسيون اصل ٩٠ را مجاب كرده تا بارديگر به پرونده فساد فوتبال ورود كند و پرونده آنرا با ابعادي وسيع تربازگشايي كند.
در همين رابطه شنيدم قرار است دكتر قاضي زاده هاشمي عضو فراكسيون ورزش والبته كميسون اجتماعي به كميسيون اصل ٩٠ اضافه شود تا ابعاد سالم سازي فوتبال بيش از پيش مورد توجه وًكنكاش قرار گيرد.
اميدوارم اين بار نتيجه ي گزارش اصل ٩٠ به سرانجام برسد تابلكه دوستداران فوتبال يكبار براي هميشه بدانند در پس اين فوتبال چه خبر است وچرا فوتبال ما با اين همه درآمد همواره بدهكاراست ؟و چراهر پرونده اي در فيفا داريم محكوم مي شويم؟ پشت پرده ماجراي شركت پيشكسوتان كهن چيست؟ ماجراي واردات خودرو توسط مديري كه لباس قانون برتن داشت به كجا انجاميد؟ و هزاران هزار مسئله ديگر كه هر دم از آن باغ بري مي رسد و تازه تر از تازه تري به گوش مي رسد مثل داده پردازي و مدير مستعفي سرخ ها و ردپاي بازيكن سابق تيم ملي..!؟
قاضي زاده هاشمي كه سير تا پياز اساسنامه فوتبال و حواشي آن را هم مي داند و از تخلف صورت گرفته آگاهي دارد،با ورود خود به اصل ٩٠ نبايد از كد هايي كه مالك تراكتور سازي و ماشين سازي داده به سادگي بگذرد.
به قول دادكان الان وقت رسيدگي است.

نویسنده: مجید سعیدی